سوالات متداول

لیست سوالاتی که در مورد دریافت تسهیلات ممکن است داشته باشید

در صورتی که جواب سوالات خود را در لیست زیر نیافتید، میتوانید با پشتیبانی والتا در تماس باشید.